Ajaib tetapi benar!Sebagai bukti bahawa tidak mungkin adanya kesilapan dalam Al Quran

Ajaib tetapi benar! Lihatlah sebahagian daripada hasil kajian seorang cendekiawan Islam terhadap kandungan Al-Quran. Didapati banyak perkara telah disentuh dan telah dibuat kajian oleh manusia seperti nombor, astronomi, angkasa lepas, perubatan, geologi, kejuruteraan, minda dan sebagainya.

Bilangan tentang perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran:

Dunia - 115 kali
Akhirat - 115 kali
Malaikat - 88 kali
Syaitan - 88 kali
Hidup - 145 kali
Mati - 145 kali
Faedah - 50 kali
Kerugian - 50 kali
Ummah - 50 kali
Penyampai - 50 kali
Iblis : Penghulu Syaitan - 11 kali
Mohon Perlindungan Daripada Iblis - 11 kali
Bala/Musibah - 75 kali
Bersyukur - 75 kali
Bersedekah - 73 kali
Berpuas Hati - 73 kali
Orang Yang Sesat - 17 kali
Orang Yang Meninggal Dunia - 17 kali
Muslimin - 41 kali
Jihad - 41 kali
Emas - 8 kali
Kemurahan Hidup - 8 kali
Keajaiban - 60 kali
Fitnah - 60 kali
Zakat - 32 kali
Berkat - 32 kali
Minda - 49 kali
Nur - 49 kali
Lidah - 25 kali
Sumpah - 25 kali
Nafsu - 8 kali
Ketakutan - 8 kali
Bercakap Di Khalayak Ramai - 18 kali
Berdakwah - 18 kali
Kesusahan - 114 kali
Kesabaran - 114 kali
Muhammad - 4 kali
Syariat - 4 kali
Lelaki - 24 kali
Perempuan - 24 kali
Solat (Sembahyang) - 5 kali
Bulan - 12 kali
Hari - 365 kali
Lautan - 32 kali
Daratan - 13 kali
Laut dan Darat = 32 + 13 = 45

Justeru itu, peratusan laut = 32/45 x 100 = 71.11111111 peratus

Peratusan daratan = 13/45 x 100 = 28.88888889 peratus

Jumlah = 100 peratus

Kajian sains oleh manusia telah membuktikan bahawa air meliputi 71.111 peratus daripada bumi dan tanah meliputi 28.889 peratus.

Begitulah kebesaran dan keagungan ciptaan Allah SWT!!